Version 3.1.0 2020-10-13

  • [New] The initial version of IVPN client for Linux

Download IVPN Client .deb v. 3.1.0
SHA256: 321df15e0ddb393c8125f62cefdeec6389c10d13a59f037a4b06b435e979f281

Download IVPN Client .rpm v. 3.1.0
SHA256: b719fd947154b665bcdbd441b9f3a08512c55a817844ff7ce77ccf100fa6d85d

Download IVPN Client .AppImage v. 3.1.0
SHA256: 2250aac7e9fe8b6aef7b0ece22102a65942f05310fcb082b17a04cb9552f0481